نمونه سوالات اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ( به روز شده تا نیمسال دوم 98-97 ) کد درس : 1322016

نمونه سوالات اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ( به روز شده تا نیمسال دوم 98-97 ) کد درس : 1322016


نمونه سوالات  اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  ( به روز شده تا نیمسال دوم 98-97 )  کد درس : 1322016

نمونه سوالات اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ( به روز شده تا نیمسال دوم 98-97 ) کد درس : 1322016

خرید آنلاین